Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: insulate

1. insulate (om endring) protect from heat, cold, or noise by surrounding with insulating material


Eksempler med tilsvarende betydningWe had his bedroom insulated before winter came.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykksoundproof, weatherstrip

2. insulate (om endring) place or set apart


Eksempler med tilsvarende betydningThey isolated the political prisoners from the other inmates.


Ord med samme betydning (synonymer)isolate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdiscriminate, separate, single out


Mere spesifikke uttrykkcloister, ghettoise, ghettoize, maroon, quarantine, seclude, segregate, sequester, sequestrate, withdraw

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk