Engelsk ordbogTip: Firefox tilføjelsen gør det muligt at søge i ordbogen direkte fra browseren.

Engelsk navneord: bubble

1. bubble (om ting) a hollow globule of gas (e.g., air or carbon dioxide)


Mindre specifikke termerglobule


Mere specifikke termerair bubble, foam, froth, soap bubble

2. bubble (om erkendelse) a speculative scheme that depends on unstable factors that the planner cannot control


Eksempler med tilsvarende betydningHis proposal was nothing but a house of cards.
A real estate bubble.


Termer med samme betydning (synonymer)house of cards


Mindre specifikke termerscheme, strategy

3. bubble (om erkendelse) an impracticable and illusory idea


Eksempler med tilsvarende betydningHe didn't want to burst the newcomer's bubble.


Mindre specifikke termerfancy, fantasy, illusion, phantasy

4. bubble (om genstand) a dome-shaped covering made of transparent glass or plastic


Mindre specifikke termercovering


Engelsk udsagnsord: bubble

1. bubble (om ændring) form, produce, or emit bubbles


Eksempler med tilsvarende betydningThe soup was bubbling.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termerbreathe, emit, pass off


Mere specifikke termereffervesce, fizz, foam, form bubbles, froth, sparkle

2. bubble (om opfattelse) flow in an irregular current with a bubbling noise


Eksempler med tilsvarende betydningBabbling brooks.


Termer med samme betydning (synonymer)babble, burble, guggle, gurgle, ripple


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termergo, sound


Udsagnsord med lignende betydninggurgle

3. bubble (om bevægelse) rise in bubbles or as if in bubbles


Eksempler med tilsvarende betydningBubble to the surface.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre specifikke termerarise, come up, go up, lift, move up, rise, uprise

4. bubble (om ændring) cause to form bubbles


Eksempler med tilsvarende betydningBubble gas through a liquid.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre specifikke termeralter, change, modify


Medførerbubble

5. bubble (i anatomi) expel gas from the stomach


Eksempler med tilsvarende betydningIn China it is polite to burp at the table.


Termer med samme betydning (synonymer)belch, burp, eruct


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerbreathe, emit, pass off

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk