Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk tillægsord: savage

1. savage (of persons or their actions) able or disposed to inflict pain or suffering


Eksempler med tilsvarende betydningA barbarous crime.
Brutal beatings.
Cruel tortures.
Stalin's roughshod treatment of the kulaks.
A savage slap.
Vicious kicks.


Termer med samme betydning (synonymer)barbarous, brutal, cruel, fell, roughshod, vicious


Termer med lignende betydninginhumane


Termer med modsat betydning (antonymer)humane

2. savage wild and menacing


Eksempler med tilsvarende betydningA pack of feral dogs.


Termer med samme betydning (synonymer)feral, ferine


Termer med lignende betydninguntamed, wild


Termer med modsat betydning (antonymer)tamed, tame

3. savage without civilizing influences


Eksempler med tilsvarende betydningBarbarian invaders.
Barbaric practices.
A savage people.
Fighting is crude and uncivilized especially if the weapons are efficient.
Wild tribes.


Termer med samme betydning (synonymer)barbarian, barbaric, uncivilised, uncivilized, wild


Termer med lignende betydningnoncivilised, noncivilized


Termer med modsat betydning (antonymer)civilised, civilized

4. savage marked by extreme and violent energy


Eksempler med tilsvarende betydningA ferocious beating.
Fierce fighting.
A furious battle.


Termer med samme betydning (synonymer)ferocious, fierce, furious


Termer med lignende betydningviolent


Termer med modsat betydning (antonymer)nonviolent


Engelsk navneord: savage

1. savage (om person) a member of an uncivilized people


Termer med samme betydning (synonymer)barbarian


Mindre specifikke termerprimitive, primitive person


Mere specifikke termeranthropophagite, anthropophagus, cannibal, head-shrinker, headhunter, hunter-gatherer, man-eater, Vandal


Eksempler på forekomster af mere specifikke termerOdoacer, Odovacar, Odovakar

2. savage (om person) a cruelly rapacious person


Termer med samme betydning (synonymer)beast, brute, wildcat, wolf


Mindre specifikke termeraggressor, assailant, assaulter, attacker


Engelsk udsagnsord: savage

1. savage (om konkurrence) attack brutally and fiercely


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerassail, assault, attack, set on

2. savage (om kommunikation) criticize harshly or violently


Eksempler med tilsvarende betydningThe press savaged the new President.
The critics crucified the author for plagiarizing a famous passage.


Termer med samme betydning (synonymer)blast, crucify, pillory


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termercriticise, criticize, knock, pick apart

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk