Engelsk ordbogTip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk navneord: claw

1. claw (om dyr) sharp curved horny process on the toe of a bird or some mammals or reptiles


Mindre specifikke termerhorny structure, unguis


Mere specifikke termerbear claw, talon

2. claw (om genstand) a mechanical device that is curved or bent to suspend or hold or pull something


Termer med samme betydning (synonymer)hook


Mindre specifikke termermechanical device


Mere specifikke termeranchor, ground tackle, pothook, tenterhook


Omfatter disse overordnede termerclothes hanger, coat hanger, dress hanger, grapnel, grapple, grappler, grappling hook, grappling iron

3. claw (om dyr) a grasping structure on the limb of a crustacean or other arthropods


Termer med samme betydning (synonymer)chela, nipper, pincer


Mindre specifikke termerappendage, extremity, member


Omfatter disse overordnede termercrustacean

4. claw (om dyr) a bird's foot


Mindre specifikke termerbird's foot


Engelsk udsagnsord: claw

1. claw (om bevægelse) move as if by clawing, seizing, or digging


Eksempler med tilsvarende betydningThey clawed their way to the top of the mountain.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something PP


Mindre specifikke termermake, work

2. claw (om relation) clutch as if in panic


Eksempler med tilsvarende betydningShe clawed the doorknob.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre specifikke termerclutch, prehend, seize

3. claw (om relation) scratch, scrape, pull, or dig with claws or nails


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerscrape, scratch, scratch up


Mere specifikke termerclapperclaw

4. claw (om kommunikation) attack as if with claws


Eksempler med tilsvarende betydningThe politician clawed his rival.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerassail, assault, attack, lash out, round, snipe

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk