Engelsk ordbogTip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk navneord: fraction

1. fraction (om masse el. substans) a component of a mixture that has been separated by a fractional process


Mindre specifikke termerchemical, chemical substance

2. fraction (om genstand) a small part or item forming a piece of a whole


Mindre specifikke termerpart, portion

3. fraction (om mængde el. mål) the quotient of two rational numbers


Mindre specifikke termerrational, rational number


Mere specifikke termercommon fraction, complex fraction, compound fraction, continued fraction, fixed-point part, improper fraction, mantissa, proper fraction, simple fraction


Engelsk udsagnsord: fraction

1. fraction (om erkendelse) perform a division


Eksempler med tilsvarende betydningCan you divide 49 by seven?.


Termer med samme betydning (synonymer)divide


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termercalculate, cipher, compute, cypher, figure, reckon, work out


Mere specifikke termerhalve, quarter


Overordnet emneområdearithmetic


Termer med modsat betydning (antonymer)multiply

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2017 onlineordbog.dk