Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: Pb

1. Pb (om masse eller substans) a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull grey


Eksempler med tilsvarende betydningThe children were playing with lead soldiers.


Ord med samme betydning (synonymer)atomic number 82, lead


Mindre spesifikke uttrykkmetal, metallic element


Mere spesifikke uttrykkantimonial lead, hard lead, hard lead, pig lead


Vedrørende disse overordnede uttrykkenecerussite, galena, white lead ore

2. Pb (om mengde eller mål) a unit of information equal to 1000 terabits or 10^15 bits


Ord med samme betydning (synonymer)Pbit, petabit


Mindre spesifikke uttrykkcomputer memory unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkTb, Tbit, terabit


Omfatter disse overordnede uttrykkeneEb, Ebit, exabit

3. PB (om mengde eller mål) a unit of information equal to 1000 terabytes or 10^15 bytes


Ord med samme betydning (synonymer)petabyte


Mindre spesifikke uttrykkcomputer memory unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkTB, terabyte


Omfatter disse overordnede uttrykkeneEB, exabyte

4. PB (om mengde eller mål) a unit of information equal to 1024 tebibytes or 2^50 bytes


Ord med samme betydning (synonymer)pebibyte, petabyte, PiB


Mindre spesifikke uttrykkcomputer memory unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkTB, tebibyte, terabyte, TiB


Omfatter disse overordnede uttrykkeneEB, EiB, exabyte, exbibyte

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk