Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: compass point

1. compass point any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass


Eksempler med tilsvarende betydningHe checked the point on his compass.


Ord med samme betydning (synonymer)point


Mindre spesifikke uttrykkdirection


Mere spesifikke uttrykkcardinal compass point, east by north, east by south, east northeast, east southeast, EbN, EbS, ENE, ESE, NbE, NbW, NE, NEbE, NEbN, NNE, NNW, nor'-east, nor'-nor'-east, nor'-nor'-west, nor'-west, north by east, north by west, north northeast, north northwest, northeast, northeast by east, northeast by north, northeastward, northwest, northwest by north, northwest by west, northwestward, NW, NWbN, NWbW, SbE, SbW, SE, SEbE, SEbS, sou'-east, sou'-sou'-east, sou'-sou'-west, sou'-west, south by east, south by west, south southeast, south southwest, southeast, southeast by east, southeast by south, southeastward, southwest, southwest by south, southwest by west, southwestward, SSE, SSW, SW, SWbS, SWbW, WbN, WbS, west by north, west by south, west northwest, west southwest, WNW, WSW

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk