Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: strengthen

1. strengthen (om endring) make strong or stronger


Eksempler med tilsvarende betydningThis exercise will strengthen your upper body.
Strengthen the relations between the two countries.


Ord med samme betydning (synonymer)beef up, fortify


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkbatten, batten, batten down, brace, brace up, buttress, confirm, reenforce, reinforce, restrengthen, ruggedise, ruggedize, secure, stabilise, stabilize, steady, substantiate, undergird, vitalise, vitalize


Medførerstrengthen


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)weaken

2. strengthen (om endring) gain strength


Eksempler med tilsvarende betydningHis body strengthened.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange


Mere spesifikke uttrykkback, consolidate, proof, sandbag, toughen


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)weaken

3. strengthen (i anatomi) give a healthy elasticity to


Eksempler med tilsvarende betydningLet's tone our muscles.


Ord med samme betydning (synonymer)tone, tone up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkexercise, work out

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk