Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: quandang

1. quandang (om plante) Australian tree with edible flesh and edible nutlike seed


Ord med samme betydning (synonymer)Eucarya acuminata, Fusanus acuminatus, quandong, quandong tree


Mindre spesifikke uttrykktree


Omfatter disse spesifikke uttrykknative peach, quandang, quandong, quandong nut, quantong


Tilhører disse overordnede uttrykkeneEucarya, Fusanus, genus Eucarya, genus Fusanus

2. quandang (om mat) red Australian fruit; used for dessert or in jam


Ord med samme betydning (synonymer)native peach, quandong, quantong


Mindre spesifikke uttrykkedible fruit


Omfatter disse overordnede uttrykkeneEucarya acuminata, Fusanus acuminatus, quandang, quandong, quandong tree

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk