Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: novel

1. novel original and of a kind not seen before


Eksempler med tilsvarende betydningThe computer produced a completely novel proof of a well-known theorem.


Ord med samme betydning (synonymer)fresh, new


Uttrykk med lignende betydningoriginal


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unoriginal

2. novel pleasantly new or different


Eksempler med tilsvarende betydningCommon sense of a most refreshing sort.


Ord med samme betydning (synonymer)refreshing


Uttrykk med lignende betydningnew


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)old


Engelsk substantiv: novel

1. novel (om kommunikasjon) an extended fictional work in prose; usually in the form of a story


Mindre spesifikke uttrykkfiction


Mere spesifikke uttrykkdetective novel, dime novel, mystery novel, novelette, novella, penny dreadful, roman a clef, roman fleuve, romance

2. novel (om gjenstand) a printed and bound book that is an extended work of fiction


Eksempler med tilsvarende betydningHis bookcases were filled with nothing but novels.
He burned all the novels.


Mindre spesifikke uttrykkbook, volume

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk