Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: shariah law

1. shariah law (om gruppe) the code of law derived from the Koran and from the teachings and example of Mohammed


Eksempler med tilsvarende betydningSharia is only applicable to Muslims.
Under Islamic law there is no separation of church and state.


Ord med samme betydning (synonymer)Islamic law, sharia, sharia law, shariah


Mindre spesifikke uttrykkjurisprudence, law


Mere spesifikke uttrykkhudood, hudud


Forekomster i samme kategorifatwa, halal

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk