Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: crust

1. crust (om ting) the outer layer of the Earth


Ord med samme betydning (synonymer)Earth's crust


Mindre spesifikke uttrykklayer


Mere spesifikke uttrykkcrustal plate, horst, plate


Omfatter disse spesifikke uttrykkasthenosphere


Omfatter disse overordnede uttrykkenegeosphere, lithosphere


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenesial, sima

2. crust (om ting) a hard outer layer that covers something


Ord med samme betydning (synonymer)encrustation, incrustation


Mindre spesifikke uttrykkcover, covering, natural covering


Mere spesifikke uttrykkcalculus, tartar, tophus

3. crust (om egenskap) the trait of being rude and impertinent; inclined to take liberties


Ord med samme betydning (synonymer)cheekiness, freshness, gall, impertinence, impudence, insolence


Mindre spesifikke uttrykkdiscourtesy, rudeness


Mere spesifikke uttrykkchutzpa, chutzpah, hutzpah


Engelsk verb: crust

1. crust (om endring) form a crust or form into a crust


Eksempler med tilsvarende betydningThe bread crusted in the oven.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange surface


Kan forårsakedry, dry out

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk