Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: ax

1. ax (om gjenstand) an edge tool with a heavy bladed head mounted across a handle


Ord med samme betydning (synonymer)axe


Mindre spesifikke uttrykkedge tool


Mere spesifikke uttrykkbroadax, broadaxe, common ax, common axe, Dayton ax, Dayton axe, double-bitted ax, double-bitted axe, fireman's ax, fireman's axe, hatchet, ice ax, ice axe, piolet, poleax, poleaxe, Western ax, Western axe


Omfatter disse spesifikke uttrykkax handle, ax head, axe handle, axe head, blade, haft, helve


Engelsk verb: ax

1. ax (om relasjon) chop or split with an ax


Eksempler med tilsvarende betydningAxe wood.


Eksempler på anvendelseThey ax the trees


Ord med samme betydning (synonymer)axe


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkchop, hack

2. ax (om endring) terminate


Eksempler med tilsvarende betydningThe NSF axed the research program and stopped funding it.


Ord med samme betydning (synonymer)axe


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkend, terminate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk