Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: award

1. award (om handling) a grant made by a law court


Eksempler med tilsvarende betydningHe criticized the awarding of compensation by the court.


Ord med samme betydning (synonymer)awarding


Mindre spesifikke uttrykkgrant, subsidisation, subsidization


Mere spesifikke uttrykkaddiction


Overordnet kategorijurisprudence, law

2. award (om kommunikasjon) a tangible symbol signifying approval or distinction


Eksempler med tilsvarende betydningAn award for bravery.


Ord med samme betydning (synonymer)accolade, honor, honour, laurels


Mindre spesifikke uttrykksymbol


Mere spesifikke uttrykkacademic degree, Academy Award, aliyah, cachet, citation, commendation, crown, decoration, degree, Emmy, honorable mention, laurel wreath, letter, medal, medallion, mention, Nobel prize, Oscar, palm, pennant, Prix de Rome, Prix Goncourt, prize, ribbon, seal, seal of approval, trophy, trophy, varsity letter

3. award (om forhold) something given for victory or superiority in a contest or competition or for winning a lottery


Eksempler med tilsvarende betydningThe prize was a free trip to Europe.


Ord med samme betydning (synonymer)prize


Mindre spesifikke uttrykkgift


Mere spesifikke uttrykkdoor prize, fellowship, gratuity, jackpot, premium, prize money, scholarship


Engelsk verb: award

1. award (om forhold) give, especially as an honor or reward


Eksempler med tilsvarende betydningBestow honors and prizes at graduation.


Ord med samme betydning (synonymer)present


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody something.
Somebody ----s something to somebody


Mindre spesifikke uttrykkallocate, apportion


Mere spesifikke uttrykkbestow, certificate, confer

2. award (om forhold) give as judged due or on the basis of merit


Eksempler med tilsvarende betydningThe referee awarded a free kick to the team.
The jury awarded a million dollars to the plaintiff.
Funds are granted to qualified researchers.


Eksempler på anvendelseThey award the countryside, They award the money to them


Ord med samme betydning (synonymer)grant


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody something.
Somebody ----s something to somebody


Mindre spesifikke uttrykkgive


Mere spesifikke uttrykkpension, pension off

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk