Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: alliance

1. alliance (om tilstand) the state of being allied or confederated


Ord med samme betydning (synonymer)confederation


Mindre spesifikke uttrykkcoalition, fusion

2. alliance a connection based on kinship or marriage or common interest


Eksempler med tilsvarende betydningThe shifting alliances within a large family.
Their friendship constitutes a powerful bond between them.


Ord med samme betydning (synonymer)bond


Mindre spesifikke uttrykkconnectedness, connection, connexion


Mere spesifikke uttrykksilver cord

3. alliance (om gruppe) an organization of people (or countries) involved in a pact or treaty


Ord med samme betydning (synonymer)alignment, alinement, coalition


Mindre spesifikke uttrykkorganisation, organization


Mere spesifikke uttrykkAllies, Allies, allies, Axis, axis, bloc, Central Powers, combination, entente, entente cordiale, global organization, international organisation, international organization, Northern Alliance, popular front, United Front, world organisation, world organization


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneally


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)nonalignment, nonalinement

4. alliance (om kommunikasjon) a formal agreement establishing an association or alliance between nations or other groups to achieve a particular aim


Mindre spesifikke uttrykkaccord, pact, treaty

5. alliance (om handling) the act of forming an alliance or confederation


Ord med samme betydning (synonymer)confederation


Mindre spesifikke uttrykkgroup action

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk