Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: universe

1. universe (om ting) everything that exists anywhere


Eksempler med tilsvarende betydningThey study the evolution of the universe.
The biggest tree in existence.


Ord med samme betydning (synonymer)cosmos, creation, existence, macrocosm, world


Mindre spesifikke uttrykknatural object


Mere spesifikke uttrykkclosed universe, natural order, nature


Omfatter disse spesifikke uttrykkcelestial body, estraterrestrial body, extraterrestrial object, heavenly body


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneextragalactic nebula, galaxy

2. universe (om erkjendelse) (statistics) the entire aggregation of items from which samples can be drawn


Eksempler med tilsvarende betydningIt is an estimate of the mean of the population.


Ord med samme betydning (synonymer)population


Mindre spesifikke uttrykkaccumulation, aggregation, assemblage, collection


Mere spesifikke uttrykksubpopulation


Overordnet kategoristatistics

3. universe (om erkjendelse) everything stated or assumed in a given discussion


Ord med samme betydning (synonymer)universe of discourse


Mindre spesifikke uttrykkcognitive content, content, mental object

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk