Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: dynasty

1. dynasty (om gruppe) a sequence of powerful leaders in the same family


Mindre spesifikke uttrykkfamily, family line, folk, kinfolk, kinsfolk, phratry, sept


Mere spesifikke uttrykkBourbon, Bourbon dynasty, Capetian dynasty, Carlovingian dynasty, Carolingian dynasty, Ch'in, Ch'in dynasty, Ch'ing, Ch'ing dynasty, Chou, Chou dynasty, Chow, Chow dynasty, Flavian dynasty, Habsburg, Han, Han dynasty, Hanover, Hanoverian line, Hapsburg, Hohenzollern, House of Hanover, House of Lancaster, House of Tudor, House of Windsor, House of York, Lancaster, Lancastrian line, Liao, Liao dynasty, Manchu, Manchu dynasty, Merovingian, Merovingian dynasty, Ming, Ming dynasty, Mongol dynasty, Omayyad, Ommiad, Ottoman, Ottoman dynasty, Plantagenet, Plantagenet line, Ptolemaic dynasty, Ptolemy, Qin, Qin dynasty, Qing, Qing dynasty, Romanoff, Romanov, Saxe-Coburg-Gotha, Seljuk, Shang, Shang dynasty, Song, Song dynasty, Stuart, Sung, Sung dynasty, Tang, Tang dynasty, Tudor, Umayyad, Valois, Wei, Wei dynasty, Windsor, York, Yuan, Yuan dynasty, Zhou, Zhou dynasty

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk