Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: expense

1. expense (om forhold) amounts paid for goods and services that may be currently tax deductible (as opposed to capital expenditures)


Ord med samme betydning (synonymer)disbursal, disbursement


Mindre spesifikke uttrykkcost


Mere spesifikke uttrykkbudget items, business expense, interest expense, lobbying expense, medical expense, moving expense, non-cash expense, operating cost, operating expense, overhead, personal expense, trade expense

2. expense (om begivenhet) a detriment or sacrifice


Eksempler med tilsvarende betydningAt the expense of.


Mindre spesifikke uttrykkdetriment, hurt

3. expense (om forhold) money spent to perform work and usually reimbursed by an employer


Eksempler med tilsvarende betydningHe kept a careful record of his expenses at the meeting.


Mindre spesifikke uttrykkexpenditure, outgo, outlay, spending


Mere spesifikke uttrykkincidental, incidental expense, minor expense, travel expense


Engelsk verb: expense

1. expense (om endring) reduce the estimated value of something


Eksempler med tilsvarende betydningFor tax purposes you can write off the laser printer.


Ord med samme betydning (synonymer)write down, write off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdepreciate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk