Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: informative

1. informative tending to increase knowledge or dissipate ignorance


Eksempler med tilsvarende betydningAn enlightening glimpse of government in action.
An illuminating lecture.


Ord med samme betydning (synonymer)enlightening, illuminating


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unenlightening, unilluminating

2. informative serving to instruct or enlighten or inform


Ord med samme betydning (synonymer)instructive


Uttrykk med lignende betydningclarifying, demonstrative, didactic, didactical, doctrinaire, educational, educative, elucidative, explanatory, expositive, expository, illustrative, interpretative, interpretive, ostensive, preachy


Se ogsåinformative, informatory


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)uninstructive

3. informative providing or conveying information


Ord med samme betydning (synonymer)informatory


Uttrykk med lignende betydningadvisory, consultative, consultatory, consultive, exemplifying, illustrative, newsy, revealing, telling, telltale


Se ogsåinformative, instructive


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)uninformative

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk