Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: flake

1. flake (om fenomen) a crystal of snow


Ord med samme betydning (synonymer)snowflake


Mindre spesifikke uttrykkcrystal


Omfatter disse overordnede uttrykkenesnow, snowfall


Vedrørende disse spesifikke uttrykkeneH2O, water


Vedrørende disse overordnede uttrykkenesnow

2. flake (om person) a person with an unusual or odd personality


Ord med samme betydning (synonymer)eccentric, eccentric person, geek, oddball


Mindre spesifikke uttrykkanomaly, unusual person


Mere spesifikke uttrykkcrackpot, crank, fruitcake, nut, nut case, nutter, screwball, wacko, whacko

3. flake (om ting) a small fragment of something broken off from the whole


Eksempler med tilsvarende betydningA bit of rock caught him in the eye.


Ord med samme betydning (synonymer)bit, chip, fleck, scrap


Mindre spesifikke uttrykkfragment


Mere spesifikke uttrykkexfoliation, matchwood, scale, scurf, scurf, sliver, splinter


Engelsk verb: flake

1. flake (om relasjon) form into flakes


Eksempler med tilsvarende betydningThe substances started to flake.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkform

2. flake (om relasjon) cover with flakes or as if with flakes


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcover

3. flake (om relasjon) come off in flakes or thin small pieces


Eksempler med tilsvarende betydningThe paint in my house is peeling off.


Ord med samme betydning (synonymer)flake off, peel, peel off


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkbreak away, break off, chip, chip off, come off

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk