Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: indulge

1. indulge (om adferd) give free rein to


Eksempler med tilsvarende betydningThe writer indulged in metaphorical language.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mere spesifikke uttrykkwallow

2. indulge (om forbruk, inntak eller anvendelse) yield (to); give satisfaction to


Eksempler på anvendelseSam cannot indulge Sue


Ord med samme betydning (synonymer)gratify, pander


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcater, ply, provide, supply


Mere spesifikke uttrykkhumor, humour, sow one's oats, sow one's wild oats, spree

3. indulge (om forbruk, inntak eller anvendelse) enjoy to excess


Eksempler med tilsvarende betydningShe indulges in ice cream.


Eksempler på anvendelseThey indulge themselves


Ord med samme betydning (synonymer)luxuriate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkconsume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use up, wipe out


Mere spesifikke uttrykksurfeit

4. indulge (om adferd) treat with excessive indulgence


Eksempler med tilsvarende betydningGrandparents often pamper the children.
Let's not mollycoddle our students!.


Ord med samme betydning (synonymer)baby, cocker, coddle, cosset, featherbed, mollycoddle, pamper, spoil


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdo by, handle, treat

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk