Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: disciple

1. disciple (om person) someone who believes and helps to spread the doctrine of another


Ord med samme betydning (synonymer)adherent


Mindre spesifikke uttrykkfollower


Mere spesifikke uttrykkabsolutist, amoralist, animist, antinomian, Apostle, Aristotelean, Aristotelian, Arminian, Bahai, clericalist, diabolist, Donatist, Druse, Druze, dualist, Hinayanist, Hussite, Ismaili, Ismailian, Jainist, Lamaist, Lutheran, Mahayanist, Mahdist, Manichaean, Manichean, Manichee, Mithraist, Monophysite, Neoplatonist, Peripatetic, Rasta, Rastafarian, Satanist, Shintoist, Sikh, Socinian, Tantrist, Tao, Taoist, totalitarian, Trinitarian, Unitarian, votary, Zen Buddhist, Zoroastrian


Eksempler på mere spesifikke uttrykkBaruch

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk