Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: shapelessness

1. shapelessness (om form) an amorphous or indefinite shape


Eksempler med tilsvarende betydningA shapeless mass.


Mindre spesifikke uttrykkamorphous shape

2. shapelessness (om egenskap) the quality of lacking an esthetically pleasing shape


Mindre spesifikke uttrykkunattractiveness

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk