Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: raspberry bush

1. raspberry bush (om plante) woody brambles bearing usually red but sometimes black or yellow fruits that separate from the receptacle when ripe and are rounder and smaller than blackberries


Ord med samme betydning (synonymer)raspberry


Mindre spesifikke uttrykkbramble bush


Mere spesifikke uttrykkbakeapple, baked-apple berry, black raspberry, blackcap, blackcap raspberry, cloudberry, dwarf mulberry, flowering raspberry, purple-flowering raspberry, red raspberry, Rubus chamaemorus, Rubus occidentalis, Rubus odoratus, Rubus parviflorus, Rubus phoenicolasius, Rubus spectabilis, salmon berry, salmonberry, salmonberry, salmonberry, thimbleberry, thimbleberry, thimbleberry, wineberry

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk