Engelsk ordbogTip: Firefox tilføjelsen gør det muligt at søge i ordbogen direkte fra browseren.

Engelsk tillægsord: endocrine

1. endocrine of or belonging to endocrine glands or their secretions


Eksempler med tilsvarende betydningEndocrine system.


Termer med samme betydning (synonymer)endocrinal


Termer med modsat betydning (antonymer)exocrine


Engelsk navneord: endocrine

1. endocrine (i anatomi) the secretion of an endocrine gland that is transmitted by the blood to the tissue on which it has a specific effect


Termer med samme betydning (synonymer)hormone, internal secretion


Mindre specifikke termersecretion


Mere specifikke termerACTH, ADH, Adrenalin, adrenaline, adrenocorticotrophic hormone, adrenocorticotrophin, adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropin, adrenosterone, antidiuretic hormone, catecholamine, corticotrophin, corticotropin, epinephrin, epinephrine, gastrointestinal hormone, GI hormones, glucagon, glucocorticoid, gonadotrophic hormone, gonadotrophin, gonadotropic hormone, gonadotropin, growth hormone, human growth hormone, hypothalamic releasing factor, hypothalamic releasing hormone, insulin, melanocyte-stimulating hormone, melatonin, MSH, neurohormone, oxytocin, parathormone, parathyroid hormone, Pitocin, Pitressin, protirelin, relaxin, releasing factor, releasing hormone, RH, sex hormone, somatotrophic hormone, somatotrophin, somatotropic hormone, somatotropin, steroid, steroid hormone, STH, thymosin, thyroid hormone, thyroid-stimulating hormone, thyrotrophic hormone, thyrotrophin, thyrotropic hormone, thyrotropin, thyrotropin-releasing factor, thyrotropin-releasing hormone, TRF, TRH, TSH, vasopressin

2. endocrine (i anatomi) any of the glands of the endocrine system that secrete hormones directly into the bloodstream


Termer med samme betydning (synonymer)ductless gland, endocrine gland


Mindre specifikke termergland, secreter, secretor, secretory organ


Mere specifikke termeradenohypophysis, adrenal, adrenal cortex, adrenal gland, adrenal medulla, anterior pituitary, anterior pituitary gland, corpus luteum, epiphysis, epiphysis cerebri, gonad, hypophysis, islands of Langerhans, isles of Langerhans, islets of Langerhans, neurohypophysis, parathyroid, parathyroid gland, pars anterior, pars distilis, pars intermedia, pars nervosa, pineal body, pineal gland, pituitary, pituitary body, pituitary gland, posterior pituitary, posterior pituitary gland, prostate, prostate gland, sex gland, suprarenal gland, thymus, thymus gland, thyroid, thyroid gland


Omfatter disse overordnede termerendocrine system

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk