Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: whang

1. whang (om handling) the act of hitting vigorously


Eksempler med tilsvarende betydningHe gave the table a whack.


Termer med samme betydning (synonymer)belt, knock, rap, whack


Mindre specifikke termerblow


Engelsk udsagnsord: whang

1. whang (om relation) beat with force


Eksempler på anvendelseThe fighter managed to whang his opponent


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerbeat

2. whang (om relation) propel or hit with force


Eksempler med tilsvarende betydningWhang the ball.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerhit

3. whang (om kommunikation) attack forcefully


Eksempler med tilsvarende betydningWhang away at the school reform plan.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerassail, assault, attack, lash out, round, snipe

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk