Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: acrylic

1. acrylic (om masse el. substans) polymerized from acrylonitrile


Termer med samme betydning (synonymer)acrylic fiber


Mindre specifikke termerman-made fiber, synthetic fiber

2. acrylic (om masse el. substans) a glassy thermoplastic; can be cast and molded or used in coatings and adhesives


Termer med samme betydning (synonymer)acrylate resin, acrylic resin


Mindre specifikke termersynthetic resin


Mere specifikke termerAcrilan, polymethyl methacrylate, polypropenonitrile

3. acrylic (om genstand) used especially by artists


Termer med samme betydning (synonymer)acrylic paint


Mindre specifikke termerpaint, pigment

4. acrylic (om genstand) a synthetic fabric


Mindre specifikke termercloth, fabric, material, textile


Mere specifikke termerCourtelle, Orlon

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk