Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: vitalise

1. vitalise (om endring) give life to


Eksempler med tilsvarende betydningThe eggs are vitalized.


Ord med samme betydning (synonymer)vitalize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

2. vitalise (om endring) make more lively or vigorous


Eksempler med tilsvarende betydningThe treatment at the spa vitalized the old man.


Ord med samme betydning (synonymer)vitalize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbeef up, fortify, strengthen


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)devitalise, devitalize

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk