Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: ibn-Roshd

1. ibn-Roshd (om person) Arabian philosopher born in Spain; wrote detailed commentaries on Aristotle that were admired by the Schoolmen (1126-1198)


Ord med samme betydning (synonymer)Abul-Walid Mohammed ibn-Ahmad Ibn-Mohammed ibn-Roshd, Averroes


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkattorney, doc, doctor, Dr., lawyer, MD, medico, philosopher, physician

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk