Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: Gresham's Law

1. Gresham's Law (om erkjendelse) (economics) the principle that when two kinds of money having the same denominational value are in circulation the intrinsically more valuable money will be hoarded and the money of lower intrinsic value will circulate more freely until the intrinsically more valuable money is driven out of circulation; bad money drives out good; credited to Sir Thomas Gresham


Mindre spesifikke uttrykkprinciple, rule


Overordnet kategorieconomic science, economics, political economy

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk