Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: keep going

1. keep going (om tilstand) continue uninterrupted


Eksempler med tilsvarende betydningThe disease will run on unchecked.
The party kept going until 4 A.M..


Ord med samme betydning (synonymer)run on


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkcontinue, go along, go on, keep, proceed


Utsagnsord med lignende betydningkeep going, patronage, patronise, patronize, support

2. keep going (om tilstand) suffice for a period between two points


Eksempler med tilsvarende betydningThis money will keep us going for another year.


Ord med samme betydning (synonymer)bridge over, tide over


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkanswer, do, serve, suffice

3. keep going (om kommunikasjon) be a regular customer or client of


Eksempler med tilsvarende betydningWe patronize this store.
Our sponsor kept our art studio going for as long as he could.


Ord med samme betydning (synonymer)patronage, patronise, patronize, support


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkfoster, nurture


Utsagnsord med lignende betydningkeep going, run on

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk