Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Squatinidae

1. family Squatinidae (om dyr) bottom-dwelling ray-like sharks


Ord med samme betydning (synonymer)Squatinidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenegenus Squatina, Squatina


Tilhører disse overordnede uttrykkeneElasmobranchii, Selachii, subclass Elasmobranchii, subclass Selachii

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk