Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Gobiesocidae

1. family Gobiesocidae (om dyr) clingfishes


Ord med samme betydning (synonymer)Gobiesocidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneclingfish, genus Gobiesox, Gobiesox


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk