Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Gobiesocidae

1. Gobiesocidae (om dyr) clingfishes


Ord med samme betydning (synonymer)family Gobiesocidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneclingfish, genus Gobiesox, Gobiesox


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk