Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: Gobiesocidae

1. Gobiesocidae (om dyr) clingfishes


Ord med samme betydning (synonymer)family Gobiesocidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneclingfish, genus Gobiesox, Gobiesox


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk