Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: precipitousness

1. precipitousness (om egenskap) the property possessed by a slope that is very steep


Ord med samme betydning (synonymer)abruptness, steepness


Mindre spesifikke uttrykkgradient, slope


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)gentleness, gradualness

2. precipitousness (om egenskap) the quality of happening with headlong haste or without warning


Ord med samme betydning (synonymer)abruptness, precipitance, precipitancy, precipitateness, suddenness


Mindre spesifikke uttrykkhaste, hastiness, hurriedness, hurry, precipitation

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk