Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: neurological disease

1. neurological disease (om tilstand) a disorder of the nervous system


Ord med samme betydning (synonymer)nervous disorder, neurological disorder


Mindre spesifikke uttrykkdisorder, upset


Mere spesifikke uttrykkALS, amyotrophic lateral sclerosis, ataxia, ataxy, athetosis, atopognosia, atopognosis, brain damage, brain disease, brain disorder, chorea, dyskinesia, dyssynergia, encephalopathy, flaccid paralysis, kuru, Lou Gehrig's disease, motor ataxia, nerve compression

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk