Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: seamless

1. seamless not having or joined by a seam or seams


Eksempler med tilsvarende betydningSeamless stockings.


Uttrykk med lignende betydningbroadloom, circular-knit, unseamed


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)seamed

2. seamless smooth, especially of skin


Eksempler med tilsvarende betydningHis cheeks were unlined.
His unseamed face.


Ord med samme betydning (synonymer)unlined, unseamed


Uttrykk med lignende betydningsmooth


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)rough, unsmooth

3. seamless perfectly consistent and coherent


Eksempler med tilsvarende betydningThe novel's seamless plot.


Uttrykk med lignende betydningcoherent, consistent, logical, ordered


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)incoherent

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk