Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: blueprint

1. blueprint (om erkjendelse) something intended as a guide for making something else


Eksempler med tilsvarende betydningA blueprint for a house.
A pattern for a skirt.


Ord med samme betydning (synonymer)design, pattern


Mindre spesifikke uttrykkplan, program, programme

2. blueprint (om gjenstand) photographic print of plans or technical drawings etc.


Mindre spesifikke uttrykkexposure, photo, photograph, pic, picture


Engelsk verb: blueprint

1. blueprint (om tilblivelse) make a blueprint of


Ord med samme betydning (synonymer)draft, draught


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdesign, plan

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk