Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: neighbour

1. neighbour (om person) a person who lives (or is located) near another


Ord med samme betydning (synonymer)neighbor


Mindre spesifikke uttrykkindividual, mortal, person, somebody, someone, soul

2. neighbour (om ting) a nearby object of the same kind


Eksempler med tilsvarende betydningFort Worth is a neighbor of Dallas.
What is the closest neighbor to the Earth?.


Ord med samme betydning (synonymer)neighbor


Mindre spesifikke uttrykkobject, physical object


Engelsk verb: neighbour

1. neighbour (om tilstand) live or be located as a neighbor


Eksempler med tilsvarende betydningThe neighboring house.


Ord med samme betydning (synonymer)neighbor


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkdwell, inhabit, live, populate

2. neighbour (om tilstand) be located near or adjacent to


Eksempler med tilsvarende betydningPakistan neighbors India.


Ord med samme betydning (synonymer)neighbor


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkabut, adjoin, border, butt, butt against, butt on, edge, march

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk