Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: telling

1. telling disclosing unintentionally


Eksempler med tilsvarende betydningA telling smile.
A telltale panel of lights.
A telltale patch of oil on the water marked where the boat went down.


Ord med samme betydning (synonymer)revealing, telltale


Uttrykk med lignende betydninginformative, informatory


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)uninformative

2. telling powerfully persuasive


Eksempler med tilsvarende betydningA cogent argument.
A telling presentation.
A weighty argument.


Ord med samme betydning (synonymer)cogent, weighty


Uttrykk med lignende betydningpersuasive


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)dissuasive

3. telling producing a strong effect


Eksempler med tilsvarende betydningGave an impressive performance as Othello.
A telling gesture.


Ord med samme betydning (synonymer)impressive


Uttrykk med lignende betydningeffective, effectual, efficacious


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)ineffective, ineffectual, uneffective


Engelsk substantiv: telling

1. telling (om kommunikasjon) an act of narration


Eksempler med tilsvarende betydningHe was the hero according to his own relation.
His endless recounting of the incident eventually became unbearable.


Ord med samme betydning (synonymer)recounting, relation


Mindre spesifikke uttrykknarration, recital, yarn

2. telling (om kommunikasjon) informing by words


Ord med samme betydning (synonymer)apprisal, notification


Mindre spesifikke uttrykkinforming, making known


Mere spesifikke uttrykknotice, warning

3. telling (om kommunikasjon) disclosing information or giving evidence about another


Ord med samme betydning (synonymer)singing, tattle


Mindre spesifikke uttrykkdisclosure, revealing, revelation

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk