Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: wink

1. wink (om tid) a very short time (as the time it takes the eye to blink or the heart to beat)


Eksempler med tilsvarende betydningIf I had the chance I'd do it in a flash.


Ord med samme betydning (synonymer)blink of an eye, flash, heartbeat, instant, jiffy, New York minute, split second, trice, twinkling


Mindre spesifikke uttrykkbit, minute, mo, moment, second

2. wink (om kommunikasjon) closing one eye quickly as a signal


Mindre spesifikke uttrykkfacial expression, facial gesture

3. wink (om handling) a reflex that closes and opens the eyes rapidly


Ord med samme betydning (synonymer)blink, blinking, eye blink, nictation, nictitation, winking


Mindre spesifikke uttrykkinborn reflex, innate reflex, instinctive reflex, physiological reaction, reflex, reflex action, reflex response, unconditioned reflex


Mere spesifikke uttrykkpalpebration


Engelsk verb: wink

1. wink (i anatomi) signal by winking


Eksempler med tilsvarende betydningShe winked at him.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkgesticulate, gesture, motion

2. wink (om oppfatninger) gleam or glow intermittently


Eksempler med tilsvarende betydningThe lights were flashing.


Ord med samme betydning (synonymer)blink, flash, twinkle, winkle


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkradiate


Mere spesifikke uttrykkflick, flicker

3. wink (i anatomi) briefly shut the eyes


Eksempler med tilsvarende betydningThe TV announcer never seems to blink.


Ord med samme betydning (synonymer)blink, nictate, nictitate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkact involuntarily, act reflexively


Mere spesifikke uttrykkbat, flutter, palpebrate

4. wink (i anatomi) force to go away by blinking


Eksempler med tilsvarende betydningBlink away tears.


Ord med samme betydning (synonymer)blink, blink away


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkconquer, curb, inhibit, stamp down, subdue, suppress

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk