Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: gesture

1. gesture (om handling) motion of hands or body to emphasize or help to express a thought or feeling


Mindre spesifikke uttrykkmotility, motion, move, movement


Mere spesifikke uttrykkjab, jabbing, mudra, poke, poking, thrust, thrusting

2. gesture (om kommunikasjon) the use of movements (especially of the hands) to communicate familiar or prearranged signals


Ord med samme betydning (synonymer)motion


Mindre spesifikke uttrykkvisual communication


Mere spesifikke uttrykkbeck, bow, bowing, curtsey, curtsy, facial expression, facial gesture, flourish, gesticulation, high-five, nod, obeisance, previous question, shrug, sign, sign of the cross, V sign, wafture, wave, waving

3. gesture (om handling) something done as an indication of intention


Eksempler med tilsvarende betydningA political gesture.
A gesture of defiance.


Mindre spesifikke uttrykkindicant, indication


Mere spesifikke uttrykkbeau geste


Engelsk verb: gesture

1. gesture (om kommunikasjon) show, express or direct through movement


Eksempler med tilsvarende betydningHe gestured his desire to leave.


Ord med samme betydning (synonymer)gesticulate, motion


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s to somebody


Mindre spesifikke uttrykkcommunicate, intercommunicate


Mere spesifikke uttrykkacclaim, applaud, beckon, bless, bow, bow down, clap, clap, cross oneself, exsert, extend, hold out, nod, put out, shake, shrug, sign, spat, spat, stretch forth, stretch out, wave, wink

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk