Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: teacher

1. teacher (om person) a person whose occupation is teaching


Ord med samme betydning (synonymer)instructor


Mindre spesifikke uttrykkeducator, pedagog, pedagogue


Mere spesifikke uttrykkart teacher, Bahai, catechist, coach, dance master, dancing-master, demonstrator, docent, don, English professor, English teacher, French teacher, governess, instructress, math teacher, mathematics teacher, missionary, music teacher, preceptor, private instructor, reading teacher, riding master, school teacher, schoolteacher, science teacher, section man, teaching fellow, tutor


Tilhører disse overordnede uttrykkeneteacher-student relation

2. teacher (om erkjendelse) a personified abstraction that teaches


Eksempler med tilsvarende betydningBooks were his teachers.
Experience is a demanding teacher.


Mindre spesifikke uttrykkabstract, abstraction

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk