Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Zeidae

1. family Zeidae (om dyr) a family of fish in the order Zeomorphi


Ord med samme betydning (synonymer)Zeidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenedory, genus Zeus, Zeus


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Zeomorphi, Zeomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk