Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: Zeidae

1. Zeidae (om dyr) a family of fish in the order Zeomorphi


Ord med samme betydning (synonymer)family Zeidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenedory, genus Zeus, Zeus


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Zeomorphi, Zeomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk