Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: sinus

1. sinus (i anatomi) an abnormal passage leading from a suppurating cavity to the body surface


Ord med samme betydning (synonymer)fistula


Mindre spesifikke uttrykkpassage, passageway

2. sinus (i anatomi) any of various air-filled cavities especially in the bones of the skull


Mindre spesifikke uttrykkbodily cavity, cavity, cavum


Mere spesifikke uttrykkethmoid sinus, ethmoidal sinus, frontal sinus, maxillary sinus, nasal sinus, paranasal sinus, sinus ethmoidales, sinus paranasales

3. sinus (i anatomi) a wide channel containing blood; does not have the coating of an ordinary blood vessel


Ord med samme betydning (synonymer)venous sinus


Mindre spesifikke uttrykkcanal, channel, duct, epithelial duct


Mere spesifikke uttrykkcavernous sinus, coronary sinus, sigmoid sinus, sinus cavernosus, sinus coronarius, sinus rectus, sinus sigmoideus, sinus transversus, straight sinus, tentorial sinus, transverse sinus

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk