Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: hallmark

1. hallmark (om egenskap) a distinctive characteristic or attribute


Ord med samme betydning (synonymer)earmark, stylemark, trademark


Mindre spesifikke uttrykkcharacteristic


Mere spesifikke uttrykkmold, mould

2. hallmark (om kommunikasjon) a mark on an article of trade to indicate its origin and authenticity


Ord med samme betydning (synonymer)assay-mark, authentication


Mindre spesifikke uttrykkmark, marker, marking

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk