Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: plainness

1. plainness (om tilstand) the state of being unmixed with other material


Eksempler med tilsvarende betydningThe plainness of vanilla ice cream.


Mindre spesifikke uttrykkpureness, purity

2. plainness (om egenskap) clarity as a consequence of being perspicuous


Ord med samme betydning (synonymer)perspicuity, perspicuousness


Mindre spesifikke uttrykkclarity, clearness, limpidity, lucidity, lucidness, pellucidity

3. plainness (om egenskap) the appearance of being plain and unpretentious


Mindre spesifikke uttrykkappearance, visual aspect


Mere spesifikke uttrykkaustereness, bareness, chasteness, restraint, severeness, severity, simpleness, simplicity, starkness

4. plainness (om egenskap) an appearance that is not attractive or beautiful


Eksempler med tilsvarende betydningFine clothes could not conceal the girl's homeliness.


Ord med samme betydning (synonymer)homeliness


Mindre spesifikke uttrykkappearance, visual aspect

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk