Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: lucidity

1. lucidity (om egenskap) free from obscurity and easy to understand; the comprehensibility of clear expression


Ord med samme betydning (synonymer)clarity, clearness, limpidity, lucidness, pellucidity


Mindre spesifikke uttrykkcomprehensibility, understandability


Mere spesifikke uttrykkclearcutness, explicitness, focus, monosemy, perspicuity, perspicuousness, plainness, preciseness, unambiguity, unequivocalness


Kjennetegner disse uttrykkeneclear, unclear


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)abstruseness, obscurity, unclearness, reconditeness, obscureness

2. lucidity (om tilstand) a lucid state of mind; not confused


Mindre spesifikke uttrykksaneness, sanity

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk