Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: tracheophyte

1. tracheophyte (om plante) green plant having a vascular system: ferns, gymnosperms, angiosperms


Ord med samme betydning (synonymer)vascular plant


Mindre spesifikke uttrykkflora, plant, plant life


Mere spesifikke uttrykkaquatic plant, bulbous plant, cormous plant, creeper, cultivar, cultivated plant, deciduous plant, desert plant, evergreen, evergreen plant, geophyte, halophyte, herb, herbaceous plant, hydrophyte, hydrophytic plant, ligneous plant, mesophyte, mesophytic plant, nonflowering plant, phanerogam, psilophyte, psilophyton, pteridophyte, seed plant, spermatophyte, succulent, tuberous plant, vine, water plant, weed, woody plant, xerophile, xerophilous plant, xerophyte, xerophytic plant


Omfatter disse spesifikke uttrykkduct, vascular system, vascular tissue

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk